Category Misija

Crtani filmovi.

Read More

Misija

Misija naše ustanove da svoj deci obezbedi povoljnu I bezbednu materijalnu I socijanu sredinu sa svim uslovima I podsticajima za ukupan psihofizički razvoj I ostvarivanje njihovih prava,a porodici pruži pomoć u vršenju roditeljske funkcije kao I ostvarivanje kompezatorske usluge(ublažavanje kulturno-ekonomskih,socijalnih I obrazovnih razlika).Adaptacija postojećeg objekta,izgradnja novog objekta,upošljavanje stručnog kadra(psiholog,pedagog fizičke kulture,pedagog muzičke kulture,pedagog likovne kulture).

Read More