Category Vizija

Crtani filmovi.

Read More

Vizija

Želimo da ustanovu u kojoj deca rastu,razvijaju se i odrastaju u kvalitetnoj vaspitno-obrazovnoj sredini oslanjajući se na aktivne oblike i metode rada,uz aktivno učešće roditelja u vaspitno-obrazovnom radu, u atmosferi pozitivne profesionalne komunikacije i stručne kompentencije zaposlenih.
Želja nam je da nabavimo putujući autobus(po ugledu na druge vrtiće)kako bi više povezali decu koja žive u udaljenim pešterskim zabitima i omogućili im da bar za trenutak vide i osete radost i sreću dece koja žive u gradskim sredinama.

Read More