Category Lož ulje

Poziv za lož ulje

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

 

Poziv za lož ulje- novi

Konkursna dokumentacija za loz ulje

Read More

Lož ulje

Dokumenta možete preuzeti na sledećim linkovima:

Konkursna dokumentacija za loz ulje

Poziv za lož ulje- novi

Poziv za lož ulje- novi

Konkursna dokumentacija za loz ulje

Odgovor na pitanje ponudača-lož ulje

Read More

Javne nabavke

U skladu sa članom 62. Zakona o javnim nabavkama (« Službeni glasnik Republike Srbije» broj 124/2012) ponuđači imaju mogućnost da preuzimaju konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice vrtica Maslacak. Na ovaj način će se objavljivati sve informacije u postupcima javnih nabavki (izmene i dopune konkursne dokumentacije, dodatne informacije i pojašnjenja u vezi pripreme ponuda i sl.). Poželjno je, da ponuđači koji preuzmu konkursnu dokumentaciju sa internet stranice vrtica Maslacak, pisanim putem, slanjem potvrde o preuzimanju konkursne dokumentacije na faks br 020/741-207, obaveste naručioca o svojoj zainteresovanosti za učestvovanje u postupku javne nabavke.

Read More

Crtani filmovi.

Read More