Category Prevoz dece i putnika

Izveštaj o zaključenim ugovorima

Izveštaj o zaključenim ugovorima možete preuzeti ovde:

Obaveštenje-o-zaključenim-ugovorima

Read More

Poziv za prevoz dece i putnika

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

Konkursna-dokumentacija-za-prevoz-dece-i-zap.

ПОЗИВ-ЗА-ПОДНОШЕЊЕ-ПОНУДА.docx-за-превоз-ново

Read More

Prevoz dece i radnika

Dokumenta možete preuzeti na sledećim  linkovima:

Poziv za podnošenje ponuda

odluka-za-prevoz-2016-17

konkursna-dokumentacija-za-prevoz-dece-i-zap

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx за превоз – ново

Konkursna dokumentacija za prevoz dece i zap.

Poziv za prevoz dece i zaposlenih

Konkursna dokumentacija za prevoz dece i zap.

Konkursna dokumentacija za prevoz dece i zap.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx за превоз – ново

Read More

Javne nabavke

U skladu sa članom 62. Zakona o javnim nabavkama (« Službeni glasnik Republike Srbije» broj 124/2012) ponuđači imaju mogućnost da preuzimaju konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice vrtica Maslacak. Na ovaj način će se objavljivati sve informacije u postupcima javnih nabavki (izmene i dopune konkursne dokumentacije, dodatne informacije i pojašnjenja u vezi pripreme ponuda i sl.). Poželjno je, da ponuđači koji preuzmu konkursnu dokumentaciju sa internet stranice vrtica Maslacak, pisanim putem, slanjem potvrde o preuzimanju konkursne dokumentacije na faks br 020/741-207, obaveste naručioca o svojoj zainteresovanosti za učestvovanje u postupku javne nabavke.

Read More

Crtani filmovi.

Read More