Category Električna energija

Poziv za podonošenje ponuda za električnu energiju

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

kon. dok fax ok

Poziv el.energija

Read More

Električna energija

Dokumenta možete preuzeti na sledećim linkovima:

Poziv el.energija

Odluka o dodeli ugovora za el.energiju

Конкурсна докуметација за ел. инсталацију

Позив за ел.инсталацију

Poziv el.energija

konkursna dokumentacija el. eng

Read More

Javne nabavke

U skladu sa članom 62. Zakona o javnim nabavkama (« Službeni glasnik Republike Srbije» broj 124/2012) ponuđači imaju mogućnost da preuzimaju konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice vrtica Maslacak. Na ovaj način će se objavljivati sve informacije u postupcima javnih nabavki (izmene i dopune konkursne dokumentacije, dodatne informacije i pojašnjenja u vezi pripreme ponuda i sl.). Poželjno je, da ponuđači koji preuzmu konkursnu dokumentaciju sa internet stranice vrtica Maslacak, pisanim putem, slanjem potvrde o preuzimanju konkursne dokumentacije na faks br 020/741-207, obaveste naručioca o svojoj zainteresovanosti za učestvovanje u postupku javne nabavke.

Read More