Prevoz dece i radnika

Dokumenta možete preuzeti na sledećim  linkovima:

Poziv za podnošenje ponuda

odluka-za-prevoz-2016-17

konkursna-dokumentacija-za-prevoz-dece-i-zap

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx за превоз – ново

Konkursna dokumentacija za prevoz dece i zap.

Poziv za prevoz dece i zaposlenih

Konkursna dokumentacija za prevoz dece i zap.

Konkursna dokumentacija za prevoz dece i zap.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.docx за превоз – ново

Read More

Pravilnik o javnim nabavkama

Pravilnik o javnim nabavkama možete preuzeti ovde:

ПРАВИЛНИКА О НАБАВКАМА-novi

Позив за достављање понуда за реконструкцију крова у ПУ”Маслачак”

Konkursna dokumentacija- Opstina

Read More

Lož ulje

Dokumenta možete preuzeti na sledećim linkovima:

Konkursna dokumentacija za loz ulje

Poziv za lož ulje- novi

Poziv za lož ulje- novi

Konkursna dokumentacija za loz ulje

Odgovor na pitanje ponudača-lož ulje

Read More

Električna energija

Dokumenta možete preuzeti na sledećim linkovima:

Poziv el.energija

Odluka o dodeli ugovora za el.energiju

Конкурсна докуметација за ел. инсталацију

Позив за ел.инсталацију

Poziv el.energija

konkursna dokumentacija el. eng

Read More

Javne nabavke

U skladu sa članom 62. Zakona o javnim nabavkama (« Službeni glasnik Republike Srbije» broj 124/2012) ponuđači imaju mogućnost da preuzimaju konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice vrtica Maslacak. Na ovaj način će se objavljivati sve informacije u postupcima javnih nabavki (izmene i dopune konkursne dokumentacije, dodatne informacije i pojašnjenja u vezi pripreme ponuda i sl.). Poželjno je, da ponuđači koji preuzmu konkursnu dokumentaciju sa internet stranice vrtica Maslacak, pisanim putem, slanjem potvrde o preuzimanju konkursne dokumentacije na faks br 020/741-207, obaveste naručioca o svojoj zainteresovanosti za učestvovanje u postupku javne nabavke.

Read More

O nama

Mi smo….

Read More

Crtani filmovi.

Read More

Misija

Misija naše ustanove da svoj deci obezbedi povoljnu I bezbednu materijalnu I socijanu sredinu sa svim uslovima I podsticajima za ukupan psihofizički razvoj I ostvarivanje njihovih prava,a porodici pruži pomoć u vršenju roditeljske funkcije kao I ostvarivanje kompezatorske usluge(ublažavanje kulturno-ekonomskih,socijalnih I obrazovnih razlika).Adaptacija postojećeg objekta,izgradnja novog objekta,upošljavanje stručnog kadra(psiholog,pedagog fizičke kulture,pedagog muzičke kulture,pedagog likovne kulture).

Read More

Vizija

Želimo da ustanovu u kojoj deca rastu,razvijaju se i odrastaju u kvalitetnoj vaspitno-obrazovnoj sredini oslanjajući se na aktivne oblike i metode rada,uz aktivno učešće roditelja u vaspitno-obrazovnom radu, u atmosferi pozitivne profesionalne komunikacije i stručne kompentencije zaposlenih.
Želja nam je da nabavimo putujući autobus(po ugledu na druge vrtiće)kako bi više povezali decu koja žive u udaljenim pešterskim zabitima i omogućili im da bar za trenutak vide i osete radost i sreću dece koja žive u gradskim sredinama.

Read More